Online inzicht

3Z Administraties werkt met een online boekhoudprogramma met talloze functionaliteiten.

Van urenregistraties en ledenbestanden tot het kunnen aanbieden van een IDEAL optie zodat jouw facturen eerder betaald worden. Wij zullen samen met je afstemmen welke functionaliteiten het best bij jou passen. Het online initiatief maakt een efficiënte samenwerking mogelijk.

Jouw cijfers zijn maandelijks bijgewerkt en zijn zowel op jouw tablet, smartphone als op jouw pc te raadplegen.

 

Voor meer informatie neem direct contact met ons op.